Información COVID-19 2022-01-13T18:03:57+00:00

Informació protocols COVID-19

  • Cuidar la higiene i rentar-se les mans regularment.

  • Mantenir la distància de seguretat interpersonal (1.5 m.) i fer ús de la mascareta.

  • No donar la mà per saludar i evitar en la mesura del possible el contacte directe entre persones.

  • Avisar l’administració del càmping si presenten símptomes compatibles amb la COVID-19

  • Limitació de visitants per parcel·la: 2 adults i 2 nens (una unitat familiar)